FİZİKSEL, MEKANİK ve TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

Özellik Değer
Sertlik 3 (Mohs)
Birim Hacim Ağırlığı 2,71 (gr/cm³)
Özgül Ağırlığı 2,74 (gr/cm³)
Atmosfer Basıncında Su Emme 0,1 (Ağırlıkça)
Atmosfer Basıncında Su Emme 0,4 (Hacimce)
Kaynar Suda Su Emme 0,2 (Ağırlıkça)
Kaynar Suda Su Emme 0,6 (Hacimce)
Polorize %0,4
Basınç Direnci 670 (Kgf/cm²)
Don Sonrası Basınç Direnci 518 (Kgf/cm²)
Darbe Direnci 15 (Kgf/cm²)
Eğilme Direnci 54 (Kgf/cm²)
Elastisite Modülü (Kgf/cm²) 6,84×10

4
Doluluk Oranı %98,9
Gözeneklilik Dercesi %1,1
Ortalama Aşınma Direnci 25 (cm³/50cm²)
Ortalama Çekme Direnci 64 (Kgf/cm²)
KİMYASAL ÖZELLİKLER

Özellik Değer
SIO2 0,21
Fe2O3 0,06
CaO 49,2
MgO 2,3