Physical, Mechanical and Technological Properties

Properties Value
Sertlik 4 (Mohs)
Birim Hacim Ağırlığı 2,5 (gr/cm³)
Özgül Ağırlığı 2,72 (gr/cm³)
Atmosfer Basıncında Su Emme 1 (Ağırlıkça)
Atmosfer Basıncında Su Emme 2,3 (Hacimce)
Kaynar Suda Su Emme 1,2 (Ağırlıkça)
Kaynar Suda Su Emme 3 (Hacimce)
Polorize %2,3
Basınç Direnci 570 (Kgf/cm²)
Don Sonrası Başınç Direnci 582 (Kgf/cm²)
Darbe Direnci 11 (Kgf/cm²)
Eğilme Direnci 108 (Kgf/cm²)
Elastisite Modülü (Kgf/cm²) 5,38×10

4
Doluluk Oranı %91,9
Gözeneklilik Dercesi %8,1
Ortalama Aşınma Direnci 28,7 (cm³/50cm²)
Ortalama Çekme Direnci 41 (Kgf/cm²)
Chemical Properties

Properties Value
SIO2 0,26
Fe2O3 0,32
CaO 54,55
MgO 0,31